grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa - Minän puolustuskeinot eli defenssit

Torjunta


Torjunta on ilmiö, jossa joidenkin sisältöjen nouseminen tietoisuuteen estyy, koska ne herättävät ahdistusta. Torjunnan alue on laaja, torjutuksi voi tulla vaikeat traumaattiset kokemukset, insesti, kidutus, pahoinpitely ym. jolloin tapahtumista tai tapahtuma-ajankohdasta (tai vuosista) ei muisteta mitään tai muistetaan vain osia. Tai torjunta voi ilmetä siten, että ei pysty muistamaan epämiellyttävän ihmisen nimeä.

Kun psykoterapiassa selvitellään syitä asiakkaan oireisiin, niin tällöin yritetään selvittää, missä tilanteissa ja minkälaisien kokemusten seurauksena oireet ovat syntyneet. Torjunta on tällöin kuitenkin este, joka estää kipua tuottavien tapahtumien muistamisen. Koska oireiden syntyyn liittyvien tapahtumien selvittely olisi ensiarvoisen tärkeää, muodostaa torjunnan tuoma muistamattomuus esteen ongelmien selvittelylle.

Torjunnan vaikutus ei kuitenkaan rajoitu vain muistiin, vaan torjunta toimii myös "reaaliaikaisesti" siten, että jätämme tiedostamatta osan oman toimintamme sisällöstä. Torjunta voi helposti kohdistua oman toiminnan aggressiivisiin ja seksuaalisiin puoliin, jotka jätetään havainnoimatta. Torjunnan kohteeksi joutuu helposti myös ne puolet meissä, joita emme haluaisi omiksemme tunnistaa, esim. ahneus, kateus, miehillä pelko ja arkuus.

Torjunta on perusdefenssi ja on perustana muiden kehittyneiden defenssien toiminnalle. Torjunnan mekanismin selitystä on käsitelty omilla sivuillaan.

Kieltämisen ja torjunnan ero

Darvinilainen luonnonvalinta ei suosisi keskushermostoa, joka toimisi mielihyvä periaatteen mukaisesti ja jättäisi havaitsematta ympäristön vaaralliset ja epämiellyttävät asiat. Katso aiheesta. Elämillä signaaliahdistus ohjaa sitä muuttamaan käyttäytymisen suuntaa poispäin uhkaavasta vaaroista. Dynaamisen tiedostamattoman selitys perustuukin siihen, että toiminnalla voi olla samanaikaisesti enemmän kuin yksi päämäärä. Ja nämä päämäärät ovat ristiriidassa keskenään. Toinen päämäärä vaikuttaa tietoisella tasolla ja toinen impulsiivisella tasolla.
Defenssit Aloitussivu
Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu