grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa

 

Freudin kritiikkä - torjunta ja vaaran havaitseminen

Freudin huomautuksen mukaan myös eläimillä voi olla tiedostamaton. Koska tiedostamaton syntyy torjunnan seurauksena, on kuitenkin kyseenalaista, torjuuko eläin tosiasiassa mitään. Biologisesti olisi järjetöntä, jos eläin havaitessaan vaaran piirteitä ympäristöstään aktiivisesti torjuisi ne pois psyykestään. Jos eläimellä on epävarma skeema uhkasta ympäristöstään, niin tietenkin eläin saavuttaisi hetkellistä helpotusta pelosta, jos se hylkäisi tämän havaintoskeeman. Mutta biologisesti tällainen psyykkinen mekanismi olisi epämielekäs.

Mielekäs on taas ratkaisu, että eläin ei jatka liikkumista uhan suuntaan, vaan kääntyy siitä kauemmaksi. Tässä on ero. Kun ihminen tietoisen ajattelun tasolla jättää havaitsematta tai muistamatta jonkin ahdistavan asian, hän tavallaan tekee käännöksen impulsiivisella tasolla, esimerkiksi lopettaa tietyn tilanteen muistelun, koska sen muisteleminen tuntuu liian vaaralliselta. Torjunta on ilmiö, joka syntyy kahden suhteellisen itsenäisen systeemin, tietoisen ajattelun ja impulsiivisen toiminnan tason vuorovaikutuksessa.

Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu

 

mailto:Palaute tekijälle