grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa

 

Kieltämisen ja torjunnan ero

Kieltäminen ja torjunta ovat hieman samanlaisia puolustuskeinoja. Kummassakin jätetään osa todellisuudesta pois tietoisuuden sisällöstä. Kieltämisessä pois jätettävät piirteet ovat useimmiten ulkoisia. Torjunnassa taas sisäisiä.

Torjunta on enemmän tietoisen mielestä pois painamisen eli suppression kaltainen tapahtuma. Se edellyttää toimivaa ”minää”, joka työntää pois mielestä häiritsevät vietti-impulssit. Seksuaalisuuden torjumista pois tietoisuudesta ja samalla minän kykyä hallita omia seksuaalisia impulssejaan ja sovittaa ne sosiaalisiin normeihin pidetään tyypillisenä esimerkkinä torjunnan toiminnasta.

Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu

 

mailto:Palaute tekijälle