grapher.gif - 2545 Bytes - MathPsych

MIKSI SUURI RAKKAUS TAI SUURI PÄÄMÄÄRÄ?

Yksi syy siihen, että masentuva tavoittelee suurta rakkautta tai suurta päämäärää elämässään voi olla samaa juurta kuin masentuneilla usein esiintyvä idealisaation defenssi eli minän suojautumiskeino. Idealisoitaessa toinen ihminen tuntuu todella hyvältä ja erinomaiselta, ja masentunut ihminen löytää tällaisia ihmisiä jatkuvasti elämässään, kunnes idealisaatio sortuu, ja kyseiseen ihmiseen petytään. Idealisaatio voi olla hyvin ymmärrettävää joissain tilanteissa. Kun alkoholistiäidin lapselta kysyy, millaista hänellä on kotona äidin kanssa, on vastaus usein "Kotona äiti laittaa aina hyvää ruokaa ja vietetään iltaa yhdessä", vaikka todellisuudessa lapsi ei voi kotiin tullessa tietää, onko äiti taas ryyppyreissuillaan ja onko jääkaapissa ylipäänsä mitään syötävää. Jonkinlainen kuva rakkaudesta lapsella on oltava, ja idealisoitu kuva rakastavasta äidistä on rauhoittavampi kuin epävarmuus siitä, onko kukaan ylipäänsä illalla kotona. Lisäksi ne kerrat kun äiti on kotona, voivat tuntua tosi hienoilta ja hyviltä kokemuksilta. Suuri rakkaus tai suuri päämäärä voi olla samalla tavoin idealisoitu päämäärä kalvava epävarmuus. Se on unelma, illuusio siitä, että ei alituisesti tarvitsisi jännittää hylkäämistä, torjuvia vastauksia, välinpitämätöntä kohtelua, se on unelma rakkaudesta tai tilasta, jossa kaikki on hyvin tai kaikki on jopa erinomaisesti. Masentuva persoona pelaa tavallaan korkeammin panoksin, "rikasta ja köyhää" täydellistä onnea tai synkkää pettymystä.
Tiivis johdatus tunteisiin - Masennus ja epätoivo

Takaisin - Masennuksen psykologisia syitä

MathPsych Etusivu