grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa - Minän puolustuskeinot eli defenssit

Sisäistäminen ja samaistuminen hyökkääjäänIntrojektio, sisäistäminen on tavallaan projektion vastakohta. Siinä ulkoisen kohteen ominaisuudet siirretään osaksi omaa itseään. Introjektio on primitiivinen defenssi liittyen hyvin pienen lapsen "nielaista" hoitava vanhempi sisäänsä - näin voidaan välttää mm. eroahdistuksen tuskaa. Tämä defenssi ilmenee joskus kannibalistisina mielikuvina, etäisempi esimerkki tästä on pyhä ehtoollinen, jossa symbolisesti öylätin muodossa syödään jeesuksen ruumis.

Masennusta on myös selitetty introjektiolla. Tässä mallissa läheisen ihmisen menetys kuoleman kautta tulkitaan siten, että sisäistetyn toisen ihmisen kuolema koetaan tunteena "jossa osa omaa itseä on kuollut". (Pieni lapsi ahdistuu alussa aina, kun se joutuu olemaan erossa hoitajastaan, mutta pikku hiljaa lapsi alkaa kestämään yhä pitempiä eroja, kunnes ennen pitkää lapselle syntyy pysyvä mielikuva äidistä ja isästä ja tämä pysyvä mielikuva tai edustus, "sisäinen objekti" toimii rauhoittavana tekijänä lapselle ja mahdollistaa pitempiaikaisetkin erot vanhemmista. Missä mielessä tämä edustus on sama kuin introjektion kautta "nielaistu" toinen ihminen on epäselvää. )Kts. Myös. Tietoisuus ja suru kuoleman yhteydessä

Kehittyneempi muoto tästä defenssistä on samaistuminen, jossa omitaan vain osa toisen ihmisen piirteistä. Samaistuminen on pääosin ilmiö, joka ei ole luonteeltaan defensiivinen, mutta samaistumista voidaan käyttää myös minän puolustuskeinona ahdistusta vastaan. Defensiivisen samaistumisen yksi muoto on "samaistuminen hyökääjään". Jos lapsi joutuu kotonaan jatkuvien pahoinpitelyiden uhriksi, hän ei välttämättä ala inhoamaan ja halveksimaanpahoinpitelijäänsä, vaan voi tapahtua päinvastainen ilmiö ja lapsi voi sensijaan samaistua häneen ja haluta tulla pahoinpitelijän kaltaiseksi. Kuvittelemalla olevansa pahoinpitelijän kaltainen, yhtä voimakas ja yhtä brutaali, voi lapsi vähentää ahdistusta. Samaistuminen hyökkääjään voi olla taustalla mm. sadismin synnyssä ja väkivaltaisen käyttäytymisen periytymisessä sukupolvelta toiselle. Muutama vuosikymmen sitten Neuvostoliiton hajoamisen yhtydessä entisessä Neuvostoliitossa suosituksi poliitikoksi nousi äärimmäinen populistipoliitikko Zirnovski, joka uhkaili hyökkäävänsä vielä silloin voimissaan olleilla sotavoimilla mm. Baltian maihin ja Suomeen. Zirinovski herätti pelkoja suomalaisissa, ja silloin psykologit neuvoivat välttämään samaistumista hyökkääjään, eli Zirinovskin omintakeisiin ajatuksiin ja mielipiteisiin ei saanut mennä mukaan ja hänen ajatus- ja arvomaailmaansa ei pitänyt omaksua.
Defenssit Aloitussivu
Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu