grapher.gif - 2545 Bytes - MathPsych - Tunteet tiiviisti - täydennyksiä

Voimakkaat ambivalentit tunteet ja katastrofiteoria

Katastrofiteoria kuvaa, miten kahden voimakkaan tunteen ollessa kyseessä, ulkoinen toiminta ei jää näiden kahden tunteen välille, neutraaliin asemaan, vaan hyppää nopeasti toisesta äärilaidasta toiseen. Tämän on hyvin yleinen piirre eläinten käyttäytymisessä.

Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten aggression ja pelon Tunteiden ollessa voimakkaita, hyökkäys voi nopeasti muuttua paoksi katastrofin kautta - tai päinvastoin.

Tilanteessa, joissa toiminta valikoituu tunteiden perusteella ja joissa vaikuttaa kaksi ristiriitaista tunnetta, toiminta on vaikea ennakoida. Esim. oma suuttumus voi purkautua ulos tavalla, jota ei toivoisi tapahtuvan. Tämän takia onkin miellyttävämpää tällaisessa ristiriitatilanteessa tehdä valinnat tietoisen ajattelun tasolla.

Katastrofi teorian kuvaama tilanne tulee usein esiin silloin, kun joudumme kysymään itseltämme: "Uskallanko tehdä tämän?"

Pakoneuroosin kyseessä ollessa, tunteet ja järki ovat tavallista enemmän erotettu toisistaan. Mahdollisesti tässä kuvatut ilmiöt liittyivät päätöksenteon vaikeuteen pakko neurootikoilla?

Seuraava: Kuinka karkeita biologiset tunnejärjestelmät ovat?

 

MathPsych Etusivu

Posti tekijälle