Tiedostamaton ilman mystiikkaa

Entä Freudin Unien tulkinta?Freud itse piti pääteoksenaan noin vuonna 1900 ilmestynyttä "Unien tulkintaa". On kuitenkin varottava sotkemasta kahta tiedostamattoman määritelmää keskenään eli 1. Tiedostamaton vs. tietoinen ajattelu ja 2. Unen aikainen tiedottomuus vs. valvetilan tietoisuus. Freud kuvaan kyllä kirjassaan Unien tulkinta samalla myös sen piilotajunnan, eli tiedostamattoman pääominaisuudet, jotka vaikuttavat meissä valvetilassa. Tämä johtuu siitä, että samat ilmiöt esiintyvät sekä unitilassa, että valvetilassa.

Ensinnäkin Freud kuvaa unisensuurin toimintaa. Unisensuuri vaikuttaa unien sisältöön estäen liian paljastavat unen ilmisisällöt. Niinpä 1900-luvun alussa nähtiin unta kierreportaiden nousemisesta suorien yhdyntäunien sijasta. Tämä unisensuuri vastaa valvetilassa torjunnan ilmiötä, joka samalla tavalla estää liian suorien impulssien nousemista tietoisuuden sisällöksi.

Toiseksi Freud kuvaa, miten unien ilmiasu syntyy piilotajuisen unityön tuloksena tiivistymien, siirtymien ja symbolinmuodostuksen kautta. Tämä unityö ei noudata logiikan lakeja, vaan omintakeisia sääntöjään (vertaa skeemojen ja impulsiivisen tason toimintaan). Valvetilassa tietoinen ajattelu noudattaa meille tuttuja sääntöjä, mutta valvetilan aikainen tiedostamaton toiminta taas samoja sääntöjä kuin unityössä. Tämä tulee esille erilaisten neuroottisten oireiden mm. Fobioiden synnyssä.

Unen aikainen tiedottomuus ja piilotajunta eivät siis ole sama asia, vaan sama jako tietoiseen ja tiedostamattomaan mikä on valvetilassa jatkuu myös unitilassa. Pystymmehän me unissammekin tietoiseen ajatteluun ja tekemään loogisia päätelmiä.

Tiedostamattoman eri määritelmiä Taide ja psykoanalyysi

Tiedostamaton ilman mystiikkaa etusivu

Tiedostamaton.net Etusivu