Väkivalta vähentynyt huomattavasti ihmiskunnan historian aikana

 

Steven Pinker , Harvardin yliopiston psykologian professori on esittänyt kirjassaan ja luennoillaan uuden näkemyksen väkivaltaan ihmiskunnan historiassa. Hänen mukaansa väkivalta on koko ajan vähentynyt ja nyt elämme ihmiskunnan historian kaikkein rauhallisinta jaksoa. Harhakuva nykyajan väkivaltaisuudesta syntyy sotien, konfliktien ja murhien hyvästä uutisoinnista, ja siitä, että nykyisin maapallolla elää räjähdysmäisen suuri ihmismäärä. Kuitenkin suhteessa väkilukuun elämä ennen oli enemmän väkivaltaista, ja huomattavasti enemmän väkivaltaista. Pinkerin mukaan voidaan arvioida, että silloin kun ihminen eli metsästäjä-keräilijä elämää yli 10 000 vuotta sitten, noin 20 – 60 prosenttia miehistä kuoli toisen miehen käden kautta. Jos tätä vertaa 1900-lukuun ja maailmansotiin, niin 1900-luvun kuolleisuus ihmisten tappamana jää vain noin kahteen prosenttiin. Jos 1900-luvun sodat olisivat tappaneet suhteessa yhtä monta ihmistä, kuin heimosodat esihistorian aikana, niin sodissa kuolleista olisi ollut kaksi miljardia, eikä vain 100 miljoonaa.

Arvio siitä, kuinka moni metsästäjä-keräilijä kuoli väkivaltaisesti perustuu nykyisten metsästäjä keräilijä kulttuurien tutkimukseen. Näitä metsästäjä-keräilijöitä tutkitaan intensiivisesti paljolti myös sen takia, että voidaan olettaa ihmisen biologisen perustan muovautuneen samanlaisissa oloissa, missä nykyiset metsästäjä-keräilijät elävät. Ihminen on siis biologisesti sopeutunut elämään metsästäjä-keräilijän elämää, ja jos ajatellaan, että ihmisen aggressiivisuus perustuu osaltaan biologisiin sopeutumiin (adaptations), niin tämä ihmisen biologinen aggressiivisuus olisi samanlaista, kuin metsästäjä-keräilijöillä. Näistä luvuista voidaan päätellä, että ihminen ei mikään niin kovin rauhaa rakastava laji kuitenkaan biologiselta puoleltaan ole ja että kulttuurin kehitys on hillinnyt, eikä aiheuttanut lisää väkivaltaa ihmiskunnan historiassa.

 

Kuva 1: metsästäjä-keräijä heimojen miesten kuolleisuus väkivaltaan.

Kuva 2: Kriminologi Manuel Eisner on kerännyt huolellisesti Euroopan vanhoista asiakirjoista ja kirkonkirjoista murhien ja tappojen määriä 1200-luvulta 1990-luvulle. Kaikissa maissa, jotka hän analysoi murhien määrä väheni huomattavasti. Huomaa logaritminen asteikko kuvassa: Kuva 3: Esimerkiksi englantilaiset murhasivat 24 miestä 100 000 kohti, kun luku oli pudonnut 0,6:teen 1960-luvulle päästäessä.

 

Syitä siihen miksi sodat ja väkivaltakuolemat ovat vähentyneet, löytyy jo filosofi Hobbesin näkemyksistä. Kun väkivalta ja sen käyttö on klaanien ja sukujen hallussa, niin syntyy väistämättä painetta hyökätä naapurin kimppuun heidän maataan ryöstääkseen tai ryöstääkseen muita resursseja. Tällöin herää tarve myös ennalta ehkäisevään iskuun, eli pelottavaa uhkaa yritetään välttää hyökkäämällä ensin naapurin kimppuun. Verikosto sukujen ja klaanien välillä tulee myös mukaan kuvioon. Vasta kun Euroopan valtioissa syntyi vahvempi keskusvalta, ja valtio monopolisoi väkivallan käytön itselleen klaaneilta, ritariherroilta ja yksilöiltä, kääntyi väkivalta selkeään laskuun. Vielä nykyisinkin tämä sama ilmiö on havaittavissa, koska väkivalta kasvaa heti valtion romahdettua, kuten Somaliassa, tai yhteisöissä, jotka ovat irrottautuneet valtion ulkopuolelle, kuten rikolliset jengit tai alamaailma.

 

Ihmisen elämä on myös ”arvokkaampaa” nykyisin, kun elämä on suurelle osalle melko mukavaa ja kestää pitkään. Kun elämä ole ennen lyhyt ja usein kovia kärsimyksiä täynnä, elämä oli ”halpaa”.

 

Nykyisin myös ihmisten yhteistoiminta tuottaa ihmisille paremmin, kuin toisten omaisuuden ryöstö tai resurssien anastaminen. On paljon kannattavampi käydä kauppaa, ja tuoda Japanista mikropiirejä, kuin pommittaa Japani maan tasalle.

 

Steven Pinkerin luento YouTubessa:

 

Tiedostamaton.net Etusivu