Taideta ei voi pelkistää kommunikaatioksi. Sillä on monia muita puolia. Taiteen tarkoitus ei myöskään ole vain tunteiden herättäminen. Tarkoitus voi olla historian tai lukijalle vieraan elinpiirin kuvauksessa ja tunteiden herättämisellä voi olla vain pedagoginen päämäärä tai vieraan elämäntilanteen ymmärtämisen syventäminen.