A

Miten tietoinen ajattelu vaikuttaa tunteisiin?Seuraava gif-animaatio(42Kb) kuvaa hyvin abstraktisti pelkistettynä, miten tietoinen ajattelu herättää ja vaikuttaa tunteisiimme. Tunteet heräävät impulsiivisella tasolla, ja ne ovat osa impulsiivisten skeemojen ominaisuus. Tilanteen tunnesisältö riippuu siitä, mitä piirteitä skeema poimii tilanteessa ympäristöstä. Jos uhkaavia piirteitä poimitaan paljon, tilanne koetaan pelottavana. Jos taas piirteitä, jotka liittyvät tilanteen rauhallisuuteen, poimitaan paljon, tilanne koetaan rauhallisena. Tietoinen ajattelu vaikuttaa skeeman tasolla tehtävään tilanteen tunteenomaiseen tulkintaan siten, että se ohjaa omalla tasollaan piirteiden poimintaa. Esimerkiksi ajatuksemme ja tietomme ohjaavat sitä, mihin silmän tarkan näön alue kohdistuu. Toisin sanoen, skeema poimii ympäristöstä piirteitä oman rakenteensa mukaan, ja tietoinen ajattelu kohdistaa ympäristön piirteiden poimimisen oman logiikkansa mukaan.

skeemaani.gif - 43350 Bytes

Tunteiden kannalta impulsiivisten skeemojen taso on ensisijainen. Tietoinen ajatus tai havainto ei useinkaan herätä tunteita, vain jos ajatus tai havainto liittyy sillä hetkellä impulsiivisella tasolla aktiiviseen tunteita sisältävään skeemaan, tietoinen ajatuskin voi olla voimakkaan tunnetilan laukaisija.

Tiedostamaton ilman mystiikkaa etusivu
Tiedostomaton.net - Etusivu