Tiedostamaton ilman mystiikkaa

Käytännön esimerkki tiedostamattoman erilaisista määrittelyistä

Tiedostamattoman eri merkitykset tulevat esille siinä, miten me havaitsemme toisen ihmisen tunnetilaa pupillien koon perusteella. Tunnetilojen vaikutusta pupillien kokoon ja toisen pupillien koon havaitsemista on tutkinut E. H. Hess. Alla olevat kaksi kuvaa poikkeavat toisistaan vain naisen pupillien koon perusteella. Pupillien koko heijastelee tunnetilaamme siten, että pääsääntöisesti miellyttävien ja pidettyjen asioiden näkeminen laajentaa pupilleja, kun taas epämiellyttävien asioiden näkeminen supistaa pupilleja. Tämän vaikutuksen lisäksi, pupillien kokoon tietenkin vaikuttaa valon määrä. Hessin tutkimusten mukaan kuvan, jossa pupillit on retusoitu suuremmiksi, nainen arvioidaan miesten arvioissa "pehmeämmäksi", "Enemmän naiselliseksi" ja "viehättävämmäksi". Sama kuva pienillä pupilleilla arvioitiin "kovaksi", "itsekkääksi" ja "kylmäksi". Pupillien koolla on eri vaikutus riippuen siitä, onko kuva samaa vai eri sukupuolta kuin katsoja.
pupilli1c.jpg - 6319 Bytes. . . . .pupilli2c.jpg - 6786 Bytes

Pupillien koon havaitseminen on tiedostamatonta. Tässä kuitenkin täytyy eritellä tiedostamattoman ja tietoisuuden eri lajeja.

Pupillien havaitseminen on tietoista, jos ajatellaan pupilleja havaintotietoisuuden kohteena. Meidän täytyy kohdistaa katseemme silmiin, jotta ylipäänsä voimme rekisteröidä pupillin koon. Eli, jos rekisteröisimme katsojan silmänliikkeet, havaitsisimme, että tarkan näön alue pysähtyy silmien kohdalla. Vertaa kuvaa taiteilijan silmänliikkeistä hänen valitessaan mallia:


Samaten pupillien koon meissä synnyttämä kokemus toisesta ihmisestä voi olla tietoinen. Olemme tietoisia siitä tulkinnasta, joka pupillien koon havaitseminen meissä synnyttää, mutta emme siitä psyykkisestä prosessista, joka tulkinnan tekee.

Pupillin koko on piirre, jonka poimimme ulkoisesta maailmasta, ja jonka liitämme psyykkiseen rakenteeseen, joka käsittelee sen tietoisen ajattelun ulkopuolella. Kyse on sisäistyneestä ja lyhentyneestä toiminnasta, rakenteellisesti tiedostamattomasta toiminnasta. Voidaan ajatella, että lapsesta lähtien ihminen on tehnyt toisen ihmisen tunnetilan arvioinnin kymmeniä tuhansia kertoja, ja hän on oppinut poimimaan ihmiskasvoista juuri oikeat piirteet nopeaan ja automaattiseen tunnetilan arviointiin. Samanlaisia erilaisten piirteiden poimimisia tapahtuu myös muista ihmisen ilmeiden ja eleiden piirteistä nonverbaalisella, sanattomalla tasolla, ja näiden piirteiden muodostuminen tulkinnaksi toisen ihmisen mielialasta ja tunteista on tiedostamaton ja automatisoitunut prosessi.

Dynaamisella tiedostamattomalla ei pupillien koon havaitsemisen yhteydessä ole merkitystä.

Objektivaatio: Koska sinulle on tällä sivulla selitetty pupillien koon merkitystä, olet kuvia katsellessasi ottanut pupillit tietoisen ajattelun ja tietoisen tarkastelun kohteeksi. (Tämän tietoinen tarkastelu ei kuitenkaan välttämättä vaikuta siihen tunteenomaiseen tulkintaan, jonka teet kasvoista. Tunteenomainen arvio tehdään impulsiivisella tasolla, eikä tietoinen ajattelu suoraan vaikuta tunteiden sisältöön.)

Lähde ja kuvat: Eckhard. H. Hess: The Role of Pupil Size in Communication, Scientific American, Vol, 233, Number 5, November 1975

Tiedostamaton ilman mystiikkaa etusivu

Tiedostamaton.net EtusivuPalautetta tekijälle