grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa

Seuraavassa on esitelty silmän tarkan näön aluetta koska se tarjoaa mallin, jonka avulla voi ymmärtää havaintotietoisuutta, tiedon poimintaa ja havaintojen valikoitumista.Tämä on tärkeää tiedostamattoman luonteen ymmärtämiseksi.

Tarkan näkökentän illuusio

Jokaisen normaalinäköisen henkilön jokapäiväinen kokemus on, että näkökenttä on tarkka joka suuntaan. Meistä vaikuttaa, että maailma on kirkas ja tarkka koko näkökentän alueella. Silmän toiminnasta tiedämme kuitenkin, että näkökentästä vain hyvin pieni keskikohta, tarkan näön alue eli fovea pystyy pienten yksityiskohtien havaitsemiseen. Varsinainen fovea on verkkokalvosta vain 2.7 astetta, ja sitä ympäröi parafovea noin 10 astetta, jossa näöntarkkuus heikkenee asteittain. Värien näkeminen on myös parhaimmillaan tarkan näön alueella ja heikkenee näkökentän reunaosiin päin. Liikkeen havaitseminen taas on parhainta näkökentän reunaosissa.

Tarkan näön alueeksi ilmoitetaan usein 7 astetta. Kellotaulun minuuttin sektori on 6 astetta

 

Miten tämä näennäinen ristiriita tarkan näkökentän ja pienen tarkan näön alueen välillä on selitettävissä? Voivatko kaikki oman arkipäiväisen kokemuksensa kanssa olla väärässä, eikö näkökenttä olekaan tarkka joka suuntaan? Tarkan näkökentän illuusio rakennetaan ihmisellä käyttämällä erittäin tehokkaasti taitavia silmien liikkeitä. Muutaman sekunnin kymmenesosan ajan (siirtymäajat 20-30 ms, fiksaatiot n. 200-300ms tai pidempiä), eli silloin kun silmä on paikallaan ja katse on kohdistunut yhteen pisteeseen näemme siten kuin teorian mukaan kuuluukin: näkökentästä on tarkkaa vain pieni keskusta. Silmänräpäystä myöhemmin - tai oikeastaan vieläkin nopeammin - katse siirtyy seuraavaan kohtaan ja taas uuteen, kunnes aivoissa tästä nopeasta kuvasarjasta on muodostettu saumaton kooste, jossa kaikki näyttää tarkalta.

Lukeminen perustuu lukuisiin peräkkäisiin nopeisiin katseen siirtoihin. Yhdellä silmäyksellä hahmotetaan yleensä 5-9 kirjainta riippumatta siitä ovatko kirjaimet suuria vai pieniä. Englanninkielisillä college-opiskelijoilla tarkan näön alue siirtyi juuri tämän kirjainmäärän heidän lukiessaan.

Lukiessa katse tekee jokaisella rivillä useita silmäyksiä eli fiksaatioita. Normaalilta noin 40 cm:n lukuetäisyydeltä tavallinen sanomalehden palsta on leveydeltään noin 6 astetta näkökentässä.

 

 

Sosiaalisessa toiminnassa on tärkeä tietää mihin toinen katsoo. Näkömme on hyvin herkkä tässä asiassa ja pystymme erottamaan hyvin pienet katseen suunnan vihtelut toisen silmistä

Silmän informaation siirtokyky on pienempi, kuin mitä TV ruutu näyttää. Itse asiassa tarkkapiirto-TV on turha muussa mielessä kuin siinä, että silmänliikkeiden avulla katsoja voi aktiivisesti valita minkä kohdan TV-ruudun kuvasta hän haluaa poimia tarkan näkemisen kohteeksi. Sama ilmiö vaikuttaa elokuvissa.

.

.

Näkökentän reunaosien liikeherkkyys tulee esiin jos sinulla on vanha, 50 Herzin taajuudella toimiva tietokoneen monitori (tai TV) – kääntämällä katseen siten, että monitori jää aivan näkökentän reunalle voit hämärässä huoneessa havaita sen välkkymisen

 

Silmänliikkeiden vaikutusta tiedon poimimiseen voi jäljitellä klikkaamalla oikealla olevaa java-sovelmaa hiirellä niistä kohdista, joista haluaa selvennystä. Ketä kuva esittää?

Mikä ohjaa minne tarkan näön alue kohdistuu?

Tässä on kaksi mahdollisuutta.

1. Voimme tahdonalaisesti siirtää tarkan näön alueen minne haluamme. Tällöin katso kohdistuu tahdon ja tietoisen ajattelun perusteella.

2. Kohdistuspisteet voivat valikoitua tiedostamattomien psyykkisten prosessien ohjaamana. Tiedostamattomat psyykkiset prosessit siten voivat siten määrittää mitä ympäristöstä valitaan havaintotietoisuuden kohteeksi. Tätä valikoitumista tarkastellaan lähemmin skeemojen yhteydessä ja etenkin Neisserin havaintoskeemoja tarkasteltaessa.

Erilaisia fobioita, kuten klovnifobiaa, voidaan hoitaa dynaamisesti tiedostamattomia psyykkisiä ilmiöitä paljastamalla. Vaikka fobian salaisuus on piilotajuinen, niin pelon kohde on kirkkaana havaintotietoisuudessa

Seuraava Dynaaminen tiedostamaton

 

Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu

 

mailto:M.Ahola