grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa - Minän puolustuskeinot eli defenssit

Esimerkki regressiosta: orgasmihäiriöt ja regression pelkoLainaus kirjasta Kliininen Seksologia Jukka Virtanen WSOY Vantaa 2002

Monien orgasmihäiriöstä kärsivien naisten on vaikeaa käydä läpi kiihottumisen ja orgasmin edellyttämää taantumisprosessia. Orgasmi on jossakin määrin metafyysinen kokemus, jonka aikana yksilön tajunta ja tietoisuus muuttuu. Psykologit katsovat sen edustavan korostunutta, mielihyvää tuottavaa flow-kokemusta, joka vaatii "todellisuudesta luopumista" ja ikään kuin "vie yksilön mukanaan". Ranskalaiset kutsuvatkin orgasmia "pieneksi kuolemaksi". Tamä itsensä hallinnasta ja todellisuudesta luopuminen vaatii kykyä regressoitua ja samanaikaista luottamusta "paluusta takaisin realiteetteihin" orgasmin jälkeen. Regressiokyky on yksilöllinen ja tilanteesta riippuvainen, samakin yksilö kykenee regressioon eri t-lanteissa eri tavoin. Tämä selittänee ainakin osittain yksilöiden väliset erot orgasmin kokemisessa. Orgasmihäiriöitä voidaan pitää myös regression häiriöinä ja niiden hoitoa regressiokykyä parantavana prosessina ( Kaplan H. 1995 The sexual desir disorders. Brunner Mazel, Bristol)
Taantuminen eli regressio
Defenssit Aloitussivu
Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu