grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa - Minän puolustuskeinot
© Mikko Ahola

ProjektioEnglantilaiset täyttävät kondomeista nimitystä ranskalaiset kirjeet. Ranskalaiset puolestaan nimittävä kondomeita englantilaisiksi sadetakeiksi. Ranskalaiset nimittävät kuppatautia Genovan taudiksi. Italialaiset nimittävät siitä Ranskan taudiksi. Suomalaiset pitävät ruotsalaisia homoseksuaaleina ja afrikkalaisia seksuaalisesti yliaktiivisina ja estottomina. Projektiossa itsessä ahdistavana tai ei-hyväksyttynä koettu tiedostamaton impulssi tai piirre heijastetaan toiseen ihmiseen. Kun omat seksuaaliset impulssit projisoidaan toisiin ihmisiin, ei seksuaalisten asioiden tietoinen ajattelu tunnu niin ahdistavalta, onhan kyse muiden ihmisten seksuaalisuudesta, ei omasta seksuaalisuudesta.

Projektio tulee helposti esille eri etnisiin ryhmiin kohdistuvissa mielikuvissa. Tätä ominaisuutta on käytetty hyväksi sotapropagandassa ja kiihoitettaessa vihaan kansanryhmää kohtaan. Vieraaseen kansanryhmään on helpompi projisoida omia tunnesisältöjä, he ovat enemmän tyhjiä tauluja joille voi itse kirjoittaa sisällön. Vertaisistamme ihmisistä tiedämme kokemuksesta millaisia he ovat ja projisointi ei samalla tavoin onnistu.

Projektio ei-defensiivisenä ilmiönä

Projektio ilmiönä ei aina ole minän puolustuskeino emmekä aina heijasta vain negatiivisia tunteita toisiin ihmisiin. Koska emme voi koskaan konkreettisesti mennä toisen ihmisen pään sisälle, voimme vain projisoida omat tuntemuksemme ja kokemuksemme toiseen ihmiseen ja yrittää näin ymmärtää häntä tunteenomaisesti. Joskus onnistumme tässä erinomaisesti, joskus projektiomme menee täysin metsään. Usein myös taiteentutkimuksessa tehdään analyysiä taiteilijan tuntemuksista taideteosta luotaessa ja hänen persoonastaan. Nämä päätelmät perustuvat taiteentutkijan omien elämysten projisointeihin taiteilijaan. Joskus projektiot osuvat oikeaan, joskus ne ovat vain taiteentutkijan omia elämyksiä.

  On huomattava, että minän puolustuskeinon määritelmän mukaan sen käytön täytyy tuoda aina ainakin tilapäinen helpotus epämiellyttävään oloon, eli jotta projektio olisi defenssi, niin jonkin oman piirteen tai tilan heijastaminen toiseen ihmiseen pitäisi muuttaa tunnetilaa miellyttävämpään suuntaan.


Yksi esimerkki projektiosta on valitus bussimatkustajien äreästä ilmeestä aamun työmatkavuorolla. Aina säännöllisin väliajoin tieodotusvälineissä joku valittaa tästä asiasta. Aamubussin matkustajat eivät kuitenkaan ole tyytymättömiä tai ärtyisiä ilmeeltään, vaan he ovat itse asiassa ilmeettömiä. Emme itse asiassa voi sanoa mitään, minkälaisessa mielentilassa he ovat, voimme vain projisoida omat tunteemme heihin. Tietenkin valittaja voi osua oikeaankin.

Ongelmallisena ja voimakkaasti käytettynä projektio tulee esille paranoidisissa psykooseissa ja paranoidisessa luonteessa.
Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu