grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa - Defenssit eli minän puolustuskeinot

Primitiivinen idealisointi ja kaikkivoipa kontrolli

Minä suojelen sinua kaikelta, jota ikinä keksitkin pelätä lauletaan Anni Sinnemäen laulussa. Nämä sanat kuvaavat kaikkivoivan kontrollin, tai tarkemmin sen kehittyneemmän muunnoksen primitiivisen idealisoinnin tunnesisältöä. Tietyssä iässä lapsi alkaa todella ymmärtää ja pelätä todellisuuden vaaroja, kuten vihamielisyyttä, sairauksien mahdollisuutta ja kuolemaa. Näitä pelkoja vähentää kuitenkin uskomus, että vanhemmat pystyvät kaikkivoivasti suojelemaan lasta näitä vaaroja vastaan. Pienellä lapsella ei ole vielä realistista käsitystä vanhempien kykyjen rajoista ja hän kokee vanhempien pystyvän hallitsemaan täysin ympäristöä. Idealisointi tuo turvaa. Aikuisena idealisointi voi tulla esille esim. siten, että idealisoimme hoitavan lääkärin kyvyt parantaa vakava sairaus. Idealisoinnin kohteena voi olla myös poliittinen tai uskonnollinen johtaja (tai Freud?) Koska idealisointi on defenssinä todellisuuden vääristymä, niin ennen pitkää se romahtaa, seuraa pettymys ja vastakohtana halveksunta.

Primitiivisessä idealisaatiossa kaikkivoipaisuus heijastetaan johonkin toiseen ihmiseen, mutta jos taas oma itse koetaan kaikkivoipana, on kyse kaikkivoivasta (omnipotentista) kontrollista minän puolustuskeinona.Kaikkivoivassa kontrollissa yliarvioidaan oman vaikuttamisen mahdollisuus ja aliarvioidaan satunnaisten ja kontrolloimattomien tekijöiden vaikutus tapahtumien kulkuun. Kaikkivoipaisuuteen kuuluu ajatus siitä, että voi tehdä mitä ikinä haluaa. Ja koska tekojemme esteenä useimmiten ovat muut ihmiset, kaikkivoipaisuutta defenssinä käyttävät ihmiset keskittyvät elämässä vallankäyttöön: joko manipuloimalla läheisiään , asiakkaitaan tai uhrejaan, tai hakeutumalla alalle jossa käytetään valtaa. Kuten politiikkaan. Yhtenä piirteenä tälle defenssille on nimenomainen halu bluffata; erehdyttää; hämätä; harhauttaa; huijata; huiputtaa; jallittaa; toisia. Vaikka sarjakuvien supersankareilla tai antiikin Kreikan tarusankareilla on mahtavia kykyjä, niin näillekin sankareiden omnipotenssi joutuu koetteille, koska heille ilmaantuu vastustajia, joilla on yhtä mahtavia kykyjä.
Defenssit Aloitussivu
Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu