grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa

Eristäminen (isolaatio) ja älyllistäminenEristämisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihminen eristää toisistaan tunteet ja järjen, ja käsittelee tunteisiinsa liittyviä tapahtumia älyllisesti erillään tunnesisällöstä. Näin älyllisesti voidaan "kylmästi" käsitellä voimakkaita tunteita herättäviä tapahtumia. Täysin logiikan varassa toimiva Star Treck TV-scifisarjan Dr Spock mainitaan usein kärjistettynä esimerkkinä eristämisestä. Eristämiseen perustuvat myös defenssit älyllistäminen ja moralisointi. Älyllistämisestä on kyse silloin, kun omista tunteista tai tunteita herättävistä kokemuksita puhutaan ilman tunnetta, ilman että älyllinen käsittely yhtyy tunnetasoon.

Eristäminen on hyödyllistä tilanteissa, joissa voimakkaat tunteet häiritsisivät toimintaa. Esimerkiksi onnettomuustilanteissa, joissa on vertavuotavia vaikeasti loukkaantuneita ihmisiä on eduksi, jos pystyy työntämään tunnereaktiot syrjään ja toimimaan kylmän mekaanisesti. Tunteen ja järjen erottamista toisistaan olen käsitellyt toisella sivulla Tunne ja järki

Eristäminen ja älyllistäminen perustuvat tarkkaan ottaen siihen, että tilanteessa tunteet on jo torjunnan avulla vaimennettu. Eli varsinaisen defensiivisen työn on tehnyt toinen defenssi, torjunta.

Eristämisen ja älyllistämisen huonona puolena on se, että kun omia tunteita ja tunteita herättäviä tilanteita käsitellään älyllisesti ja irrallaan tunnepohjasta voidaan helposti mennä täysin hakoteille. Omien vaikeiden tunteiden selvittely on terapiassa salapoliisityötä, ja perustuu siihen, miten eri ajatukset, muistikuvat ja mielikuvat herättävät tunteita. Tunteita selviteltäessä on siis koko ajan "kuunneltava" tunteita ja niiden mukana on myös annettava mielikuvien ja ajatusten liikkua. Vain näin voidaan älyllisellä tasolla todella päästä käsiksi tunteisiin ja ymmärtää omia tunteita. Jos tunteet taas eristetään ajattelusta, tunteiden selityksiksi voidaan kehitellä mitä erilaisimpia selityksiä, oma ahdistuneisuus voidaan selittää väärästä ravinnosta johtuvaksi, sähköallergiaksi ym.
Spock...
Defenssit Aloitussivu
Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu