grapher.gif - 2545 Bytes - MathPsych - Tunteet tiiviisti

Tarpeiden määrittely negatiivisten tunteiden kautta

Meillä on tarpeita, jotka on helppo tunnista uni, jano ja nälkä. Mutta tarpeet, joita meillä on näiden lisäksi, ovat huomattavasti vaikeampia määritellä. Psykoanalyytikot ovat kuitenkin huomanneet menetelmän, jonka avulla on mahdollista selvittää tarpeiden olemassaoloa ja niiden voimakkuutta. Tarpeita voidaan tutkia selvittämällä, kuinka paljon epämiellyttävyyttä ja kipua ihminen on valmis kestämään, ennen kuin luopuu tarpeidensa tyydytyksestä. Jos huolimatta voimakkaasta epämiellyttävästä ahdistuksesta tai syyllisyydentunteista ihminen jatkaa jonkin asian tavoittelua, voidaan päätellä takana olevan selkeän ja voimakkaan tarpeen. Samoin, jos jonkin asian menetys aiheuttaa voimakkaan surun, voidaan päätellä asian olleen tärkeä surijalle. Näin voidaan negatiivisen kokemuksen kautta päätellä positiivisten päämäärien eli tarpeiden ja motiivien olemassaolo ja voimakkuus.

Tällainen menetelmä ei tietkään toimi tilanteessa, jossa tarve herää ja se tyydytetään ilman mitään esteitä tai konfliktia, synnyttämättä mitään ahdistusta tai turhaumia aiheuttavia ristiriitoja.


 

MathPsych Etusivu

Posti tekijälle