grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa

Tunteet ja moraaliMoraalimme perustuu toisaalta tunteisiin, toisaalta älyllisen tason sääntöihin ja periaatteisiin. Jos tarkastellaan moraalisia ratkaisuja pelkästään logiikan kannalta, voidaan tulla johtopäätöksiin että "Irlannin suuren nälänhädän aikana vanhempien oikea ratkaisu olis ollut syödä omat lapsensa". Loogisesti ajateltuna ratkaisu on aivan oikea, mutta on sanomattakin selvää, että tunnetasolla tällaista ratkaisua voi pitää oikeana. Moraalisissa kysymyksissä puhtaat tunnereaktiot ovat tärkeitä. Psykologiassa on esimerkiksi kritisoitu kehityspsykologi Piaget'n moraalin kehitysteoriaa, jossa hän asettaa loogiset moraalisäännöt moraalin kehittyneimmäksi asteeksi - eli kärjistettynä Mr Spock tyyppinen hahmo olisi tämän luokittelun huipulla.
Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu