grapher.gif - 2545 Bytes - Tiedostamaton ilman mystiikkaa - sivuhyppy

Automatisoituneet psyykkiset toiminnot ja tietokoneohjelmointi

Automatisoituneiden ja sisäistyneiden toimintojen käyttöä voisi verrata olio-ohjelmointiin. Olio-ohjelmoinnissahan sen sijaan, että kirjoitettaisiin näkyvää ohjelmakoodia satoja tai tuhansia rivejä käytetään valmiita paketteja, joissa koodi on sijoitettu valmiisiin luokkiin ja samalla piilotettu. Lisäksi luokalla on vain määrätyt rajapinnat, jotka ovat yhteydessä ulos luokasta. Käyttämällä näitä valmiita luokkia ohjelmointi on nopeampaa, kaikkea ei enää kirjoiteta joka kerta uudestaan, vaan kerran tehtyä luokkaa voidaan käyttää hyväksi yhä uudestaan ja uudestaan. Automatisoituneen toiminnan tavoin luokka on läpinäkymätön, eli sen koodia ei ole näkyvissä, tiedetään ainoastaan mitä muuttujia ja kenttiä luokkaan voi syöttää sisään ja mitä siitä tulee ulos. Automatisoitunut ja sisäistynyt toiminta on samalla tavoin rajallisesti yhteydessä ulkomaailmaan, se on valmistautunut poimimaan ympäristöstä vain tiettyjä piirteitä joita se odottaa ympäristössä olevan – se ei voi käsitellä paljonkaan odotetusta poikkeavia ympäristön piirteitä.

LÄHDEKOODI

Tietokoneen ohjelmisto, esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmä on joukko koodia, joka kyllä toimii koneessasi ja tekee tarvittavat asiat. Tämä koodit, jos ne muuttaa näkyvään muotoon, ovat joukko käsittämätöntä bittijonoa, josta ei voi paljoa päätellä mitä se tekee ja miten se on ohjelmoitu. Nämä koodit ovat kyllä ohjelmoitsijan työpöydällä olleet selkeää ohjelmointikielellä (Windowsissa on käytetty paljon C++ ohjelmointikieltä ohjelmointiin), mutta ne ovat kirjoittamisen jälkeen käännetty kääntäjällä, jolloin niistä tulee edellä mainittua käsittämätöntä koodijonoa. Käännettyä koodia on mahdotonta (tai ainakin erittäin vaikeaa reverse-engineer menetelmin) muuttaa takaisin lähdekoodiksi. Näin Windowsinkin lähdekoodi on turvassa Microsoftin tietokoneilla, eikä kukaan ulkopuolinen tiedä miten Windows on ohjelmoitu, eikä pysty tekemään rinnakkaista kilpailevaa ohjelmaa. Lähdekoodista näkee täydellisesti mitä ohjelma tekee ja miten.

Ihmisen psyykkisen toiminnan ollessa kyseessä olisi samalla tavoin hyvä tuntea “lähdekoodi”, eikä vain tyytyä kuvailemaan mitä ihminen tekee missäkin tilanteessa. Lähdekoodilla tarkoittaisin tässä yhteydessä niiden opittujen ja sisäistyneiden toimintojen rakennetta, jotka luovat käyttäytymisemme.

Tällaisen lähdekoodin selvittäminen on kuitenkin hankalaa. Kun toiminto on automatisoitunut sisäistynyt ja lyhentynyt ei ole olemassa psykologista reverse-engineer menetelmää, jolla lyhentyneen toiminnan rakenne voidaan selvittää. Psykologisen lähdekoodin selvittäminen täytyisi tehdä samalla tavalla kuin tietokoneohjelman lähdekoodin kanssa, sitä täytyisi tutkia ennen kääntämistä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että psykologisia rakenteita voidaan tutkia vain niiden syntyvaiheessa, silloin kun toimintoja suoritetaan ensimmäisiä kertoja. Tämän takia onkin tärkeätä tutkia nimenomaan lapsen toimintaa ja miten lapsi sisäistää uusia toimintoja ympäristössään.

Takaisin: Tietoisuuden ja rakenteelliseen tiedostamattomaan joustava vaihtelu

Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Tiedostamaton.net Etusivu

 

mailto:Palaute tekijälle