grapher.gif - 2545 Bytes - - Tiedostamaton ilman mystiikkaa

TIETOISEN AJATTELUN TASON JA IMPULSIIVISEN TASON EROAVUUKSIA

Impulsiivinen taso
Tunteiden, tarpeiden ja motiivien herääminen. Taiteellinen kokeminen ja havaitseminen tapahtuu tällä tasolla. Samoin kuin erilaiset luontokokemukset tai esimerkiksi ukkospilven kokeminen uhkaavan tuntuisena.
Tietoisen ajattelun taso
Monimutkaisen ja pitkäjänteisen toiminnan suunnittelu. Abstrakti tiedon käsittely ja looginen päättely. Tämä taso mahdollistaa ihmisen teknologian kehittymisen eli kivikirveen ja atomivoimalan kehittämisen elämää helpottamaan. Tällä tasolla myös kontrolloidaan toimintaa ja kannetaan omista teoista tietoinen vastuu.
Impulsiivinen taso
Muisti: Aikaisempi kokemus välittyy suoraan sen mukaan, miten ulkoinen tilanne muistuttaa aikaisemmin koettua tilannetta kokonaisuutena. Aikaisempi tilanne pyrkii toistumaan kaikkine piirteineen. Muisti ei ole tahdonalaista, vaan ulkoiset tilanteen piirteet määrittävät aikaisempien kokemusten muistiaineksen aktivoitumisen. Aikaisempien tilanteiden tunnesisällöt välittyvät tämän tason kautta. Tietoinen muisti ja traumaattiset kokemukset
Tietoisen ajattelun taso
Muisti: Mennyt kokemus välittyy aktiivisen ajattelun ja mielikuvien kautta. Meille kaikille on tuttua, miten tietoisella tasolla haemme tietoja muistista joko loogisten sääntöjen mukaan, tietojen luokittelun mukaan, tai muistelemme esimerkiksi missä kirjassa ja millä sivulla tieto oli kerrottu. Tiedon haku muistista on suurelta osin tahdonalaista ja voimme toistaa hakutapahtumaa mielessämme yhä uudelleen ja uudelleen.
Impulsiivinen taso
Hylkäys: Jos tilanteessa ei ole tarpeeksi skeemaa vastaavia piirteitä, niin skeema hylätään. Skeema hyväksyy jonkin verran ristiriitaisia eli siihen sopimattomia piirteitä. Hylkääminen tapahtuu siis vastaamattomien piirteiden määrän perusteella, joskin jossain tilanteissa yksilö voi oppia hylkäämään skeeman kriittisen piirteen perusteella.
Tietoisen ajattelun taso
Hylkäys: Looginen negaatio eli yksi ei sana riittää ajatuksen hylkäämiseen. Ei paniikkia!
Impulsiivinen taso:
Käyttäytymisen muutos: Käyttäytymisen muuttuminen vaatii "Jotain väkevämpää voimaa", eli lähinnä voimasta tunnekokemusta tai kriisiä, joka pakottaa luopumaan vanhasta käyttäytymismallista. Tällainen tunnekokemus on useimmiten tuskallinen kokemus.
Tietoisen ajattelun taso:
Käyttäytymisen muutos: Käyttäytyminen voidaan muuttaa tietoisella päätöksellä ja muutos on suhteellisen helppo ja vaivaton - kunhan vain muistaa noudattaa tietoista päätöstä.
Impulsiivinen taso
Henkilöhavaitseminen: Toisen ihmisen luonteen ja persoonallisuuden nopea intuitiivinen havaitseminen ei-sanallisen havaitsemisen avulla. Jo muutaman minuutin keskustelu antaa ihmisestä ensivaikutelman jonka perusteella voi jo melko luotettavasti päätellä mm. Tuleeko pitämään kyseisestä ihmisestä ja millainen hän on perusluonteeltaan.
Tietoisen ajattelun taso
Henkilöhavaitseminen: Toisen ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen hänestä ja hänen elämäntilanteestaan saatujen tietojen perusteella.
SEURAAVA

Tiedostamaton ilman mystiikkaa - aloitussivu

Keskiarvopsykologiaa Etusivu